Vuoden 2021 alussa Fingrid julkaisi erityistarkasteluvaatimuksen suuntaajakytketyille voimalaitoksille Fingridin sarjakompensoidun verkon läheisyydessä. Sarjakompensoidun kantaverkon läheisyys, eli alue, jolla tarkasteluja vaaditaan, kattaa suuren osan Länsi-Suomen lääniä sekä osan Oulun ja Lapin lääneistä. Tarkasteluiden tarve tiedustellaan Fingridiltä hankekohtaisesti. Erityistarkasteluvaatimus koskee alisynkronisen vuorovaikutuksen riskien arviointia ja niiltä suojautumista. Ampner on vuoden 2021 aikana kehittänyt osaamista alisynkronisen vuorovaikutuksen tarkastelemiseksi ja voimme tarjota palvelua täyttämään aiheeseen liittyvän mallinnusvaatimukseen, sekä tukea muiden erityistarkasteluvaatimuksen kohtien täyttämiseksi.

Ampner on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä erityistarkasteluvaatimuksen tulkintaa ja prosessia sen täyttämiseksi

Erityistarkasteluvaatimus koostuu neljästä kohdasta. Suojausvaatimuksesta, mallinnusvaatimuksesta, vaimennustarkastelusta ja instrumentointivaatimuksesta. Suojausvaatimus koskee kaiken kokoisia voimalaitoksia ja kolme jälkimmäistä mitoitusteholtaan yli 60 MW voimalaitoksia.

Mallinnusvaatimus edellyttää, että voimalaitoksesta toimitetaan PSCAD ohjelmistolla tehty malli Fingridille vähintään 6 kuukautta ennen voimalaitoksen käyttöönottoa. Mallin tulee sisältää voimalaitossäätäjä sekä voimalayksiköt, laitoksen sisäverkko ja pääkomponentit aggregoituina komponentteina ja näille projektikohtaiset ohjaus- ja suojausjärjestelmät. Mallissa tulee huomioida myös mahdollinen liittymisjohto päämuuntajalta liittymispisteeseen. Mallilla tehdään dynaamiset impedanssiskannaukset voimalaitoksen eri toimintapisteissä. Raportti tuloksista ja aggregoitu malli toimitetaan Fingridille.

Fingrid arvioi riskejä alisynkroniselle vuorovaikutukselle impedanssiskannauksen ja mallin perusteella erilaisissa verkon käyttötilanteissa. Mikäli arvion perusteella todetaan, että voimalaitoksella on riski joutua alisynkroniseen vuorovaikutustilanteeseen, tulee voimalaitoksen säädön vaimennuspiiri uudelleen virittää niin, että saavutetaan riittävä vaimennus alisynkronista vuorovaikutusta vastaan.

Erityistarkasteluvaatimukseen liittyvä instrumentointivaatimus on yleisen verkkovaatimuksen häiriötallennusvaatimusta tiukempi. Liipaistavana aseteltava tallennus edellyttää tallennusajan olevan 30 sekuntia sekä ennen että jälkeen vian. Tallentaa tulee liittymispisteen tai sitä lähimmän päämuuntajan yläjännitepuolen vaihekohtaiset jännitteet ja virrat hetkellisarvoina 1 kHz näytteistys- ja tallennustaajuudella. Vaihtoehtoisesti hetkellisarvojen tallennus voidaan tehdä jatkuva-aikaisena, jolloin tietoja tulee säilyttää 60 vrk.

Ampner on ollut aktiivisesti mukana Fingridin ja voimalavalmistajien kanssa kehittämässä erityistarkasteluvaatimuksen tulkintaa ja prosessia sen täyttämiseksi. Voimme tarjota mallinnusvaatimuksen täyttämiseen vaadittavat tarkastelut täydessä laajuudessaan ja tarjota tukea ja ratkaisuja kaikkiin erityistarkasteluvaatimuksen kohtiin koko prosessin ajan. Alisynkronisen vuorovaikutuksen tarkastelu voidaan sisällyttää osaksi VJV2018 verkkovaatimusten täyttämisen kokonaispalvelua tai tehdä voimalaitokselle erillisenä tarkasteluna. Voimme räätälöidä palvelumme voimalaitoskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan sisältämään VJV2018 verkkovaatimusten ja erityistarkasteluvaatimusten vaatimat tarkastelut, sekä erilaisia suunnittelupalveluja aina voimalaitoksen konseptivaiheesta käyttöönottoon.