Sähköntuotanto on murroksessa, jossa päästöttömien energialähteiden osuus kasvaa. Suurimmat tuuli- ja aurinkovoimalaitokset ovat nykyään yhtä suuria teholtaan kuin hiili- ja ydinvoimalat, mikä asettaa tiukempia vaatimuksia voimalaitosten arkkitehtuurille ja suorituskyvylle.

Kädenjälkemme näkyy yhteisteholtaan yli 3000 MW:n tuulivoimahankkeissa, joita rakennetaan Suomeen ja muualle Pohjois-Eurooppaan.

Tehoelektroniikan kautta verkkoon liitetyt sähköntuotantoyksiköt ovat osa meidän perimäämme, mutta ymmärrämme myös tahtikoneiden merkityksen sähköjärjestelmien selkärankana. Ydinpalvelumme tällä alueella:

 • Voimalaitoksen verkkoon liittämisen VJV2018 todentaminen
 • Voimalaitoksen sisäisen sähköjärjestelmän mitoitus ja suunnittelu
 • Voimalaitoksen suojausasettelut

Tyypillinen asiantuntijaprojektimme

Projektimme sisältävät yleensä yksittäisen tehtävän tai laajemman paketin koostuen seuraavista alueista:

 • Fingrid VJV2018 ja SJV2019 verkkokoodien mukainen todentamispalvelu ja konsultointi
 • Fingrid VJV2018 ja SJV2019 todentamiskokeet
 • Verkkokoodeihin liittyvät tarkastelut, selvityksen ja konsultaatio globaalisti
 • Verkkoon liittämisen ehtojen ja – vaatimusten selvitykset ja konsultaatio
 • Verkkoon liittämisen konseptisuunnittelu ja teknistaloudelliset toteuttamisselvitykset
 • Voimalaitoksen sähkösuunnittelu pienjännitteisestä tuotantoyksiköstä suurjänniteverkkoon, tukien kaikkia hankkeen vaiheita hankekehityksen alusta tuotantoon saakka
 • Hankintavaiheen selvitykset ja konsultaatio
 • Tehonjakolaskenta (teho- ja energiahäviöt, loistehokapasiteetti)
 • Vikavirtalaskenta
 • Suojaussuunnittelu, suojausasettelut ja suojauskoordinaatio
 • Dynaamiset säätösimuloinnit (PSS/E ja DIgSILENT PowerFactory)
 • Lisästabilointipiirien (PSS, POD) viritykset
 • Dynaamisten simulointimallien kehittäminen
 • Sähkön laatuun, transientteihin ja häiriöihin liittyvät tarkastelut
 • Maaperän resistiivisyys ja maadoitusresistanssimittaukset
 • Sähkön laadun mittaukset

Palvelun räätälöinti

Palvelumme voidaan räätälöidä tarpeidesi ja projektikohtaisen roolisi mukaan. Voimme tuottaa sinulle lisäarvoa, jos olet

 • sähköntuotantolaitoksen omistaja
 • urakoitsija
 • laitetoimittaja
 • sijoittaja
 • hankekehittäjä
 • suunnitteluyritys, jolla ei ole syvää asiantuntijuutta niillä alueilla, joilla me olemme erinomaisia.