Mikko on lukion jälkeen opiskellut kone- ja tuotantoinsinööriksi, ja työn ohessa vielä sähköinsinööriksi kun hän huomasi, että kaikissa töissä suunnittelutyöhön on liittynyt tiiviisti myös sähköosaaminen.

Oman tekemisen vaikutus kokonaisuuteen on konkreettisesti nähtävissä.

Ennen Ampneria Mikko on työskennellyt eri organisaatioissa suunnittelutehtävissä Suomessa ja Tanskassa. Mikko työskentelee ACE300-tuotekehitystiimissä mekaniikkasuunnittelijana. Hänen työhönsä kuuluu suunnittelua, speksausta, testausta, protojen kasausta, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa keskustelua. Mikon mielestä työssä on parasta vaihtelevuus ja se, että oman tekemisen vaikutus kokonaisuuteen on konkreettisesti nähtävissä. Ampnerilla on hänen mielestään parasta vapaus ja vastuu sekä se, että saa olla mukana tulevaisuuden alalla jolla on hyvät kasvunäkymät. Mikko kertoo, että hän oppii joka päivä työssään uutta – uutta luodessa on välillä opittu myös kantapään kautta.

Mikko on ulospäinsuuntautunut ja huumorintajuinen. Harrastuksina hän mainitsee mm. urheilun, kalastuksen ja kirjallisuuden.