Akkuenergiavarastojen asentaminen on kasvamassa voimakkaasti lisääntyvästä tuuli – ja aurinkovoiman käyttöönotosta johtuen. Suuri määrä tuuli- ja aurinkovoimaa sekä tuotannon vaihteleva luonne lisää tarvetta energian varastoinnille ja sähköverkkojen tasapainon seurannalle.

Erityisesti suurten, voimalaitosluokan energiavarastojen tarve kasvaa voimakkaasti, koska voimalaitosoperaattorien on huolehdittava energian tuotannon ja kulutuksen tasapainosta ja taattava tasapaino silloinkin kun ei tuule tai aurinko paista. Lisäksi kansallisten kantaverkko-operaattorien on pidettävä yllä tiettyä taajuussäätö- ja tehoreserviä sähköjärjestelmän mahdollisia vikatilanteita varten. Näihin tarpeisiin energiavarastot sopivat erittäin hyvin nopean reagointikykynsä ja säädettävyytensä ansiosta.

Varastointikapasiteetti erittäin nopeassa kasvussa

Sähkövarastojen tärkeää roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kuvastaa asennetun kapasiteetin arvioitu, lähes räjähdysmäinen, kasvu. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan vuosina 2019-2020 investoinnit voimalaitosluokan akkuvarastoihin kasvoivat 60%. Voimalaitosluokan akkuvarastoasennusten arvioidaan jatkossakin dominoivan markkinaa ja vastaavan noin kahta kolmasosaa koko asennetusta kannasta. Kokonaisuudessaan asennettu kanta vuonna 2020 oli 17 GW ja IEA ennakoi sen kasvavan jopa 600 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Yksi energiavaraston tärkeimmistä komponenteista on invertteri

Yksi energiavaraston tärkeimmistä komponenteista on invertteri, joka vastaa akkuja purettaessa akuista tulevan tasavirran muokkaamisesta sähköverkon tarvitsemaksi vaihtovirraksi ja päinvastoin silloin kun akkuja ladataan. Invertterin ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi energiavaraston asennus- ja operointikustannuksiin.

Oikea invertterivalinta säästää kustannuksia

Oikea invertterivalinta mahdollistaa modulaarisen energiavaraston, jossa toimivuus on maksimoitu, vaikka osa akustosta vikaantuisikin tai olisi väliaikaisesti poissa käytöstä. Myös kuljetus- ja asennuskustannuksissa voidaan säästää, koska oikean tyyppiset invertterit eivät vaadi suurta ja raskasta nostokalustoa, vaan ne voidaan kuljettaa kohteeseen vaikkapa pakettiautolla ja asentaa paikalleen ihmisvoimin. Kun inverttereissä on korkea kotelointiluokka, laite voidaan joko sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle tai itse rakennus voidaan suunnitella kotelointiluokaltaan alhaisemmaksi. Tällöin energiavarastorakennuksessa säästyy tilaa ja kustannuksia.

Uudella ACE 300 ES -energiavarastoinvertterillään Ampner vastaa erilaisten voimalaitosluokan energiavarastotoimijoiden tarpeisiin näillä kasvavilla markkinoilla, olivatpa toimijat sitten hankekehittäjiä, systeemi-integraattoreita tai voimalaitos- tai kantaverkko-operaattoreita. Tavoitteemme on auttaa kaikkia näitä toimijoita saamaan aikaan joustavia ja toimintavarmoja energiavarastoja, josta hyötyvät sekä heidän liiketoimintansa että ympäristömme.